START-ON

Иновативни автомобилни и транспортни проекти

Advanced automotive & transport projects

Сухопътни

On Land

Лифтове

Cable Cars

Въздушни

Air Born

Кораби

Water Crafts

 

HOME

 

 

Уникалното предимство на въжените линии на стълбове по стръмни хълмове е, че инвестицията за тях е в пъти по-малка от инвестиционните разходи за нов тунел или мост. Те са по-бързи за изпълнение от изграждането на нови пътища, което благоприятства вземащите решения, които искат да покажат резултати бързо. Капиталовите разходи могат да варират значително в зависимост от контекста, като повечето латиноамерикански системи варират между 12-28 милиона щатски долара на км.

The unique advantage of cable cars is their ability to climb steep hills at a fraction of the investment cost of a new tunnel or bridge. They are also often faster to implement than building new roads, which can appeal to decision-makers looking to show results quickly. Capital costs can vary widely depending on the context, with most Latin American systems ranging between US$12-28 million per km

Повече видеa вижте на нашия видеоканал: https://www.youtube.com/channel/UCZozvmP43iNXndaAAaN3Oeg/videos 

More video see at our video channel: https://www.youtube.com/channel/UCZozvmP43iNXndaAAaN3Oeg/videos

INNOVATION PARTNERS NETWORK

2020 - 2022 Copyrights by George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

  Symptoma